LD_INTERVIEW

SLÆGT -

En nordisk, musikalisk hyllning till det gamla fotoalbumet -


Danska Lisbeth Diers är kompositör och slagverkare. Vi träffas i Göteborg för att prata om hennes verk SLÆGT.

Men innan vi sätter oss ned för att samtala, går vi igenom det praktiska inför septemberkonserten i Betlehemskyrkan.

Och jag hinner tänka, vilken multikompetens och begåvning som krävs hos en scenkonstnär som Lisbeth (!), som inte bara har skrivit text och komponerat musik, utan som sen ska kombinera musikaliskt framträdande med kör och musiker med projicerade bilder och läsningar, dessutom i samklang med ett kyrkorum och dess speciella förutsättningar.


Vi försöker finna praktiska lösningar med bilddukar, körgradänger, ljussystem, elförstärkare och jag vet inte allt.

Idén till verket, berättar Lisbeth när vi äntligen sitter på Franska kaféet på Vasagatan i frisk augustisommar, utgår från hennes intresse för det tryckta fotografiet. Och familjefotoalbumet i synnerhet! Hur vi i alla tider använt familjefotoalbumet för att föra vår släkthistoria vidare.

Lisbeth berättar varmt om de samtal som kan uppstå kring ett gammalt fotoalbum. Hur bilderna blir liksom igångsättare och nycklar till berättelser och minnen. Hur det plockar fram och skapar rum för de små nyanserna i människors livsberättelser. Att det ger tillfälle att tala om känslor, allmänmänskliga, men som vi kanske inte hade artikulerat om vi inte suttit vid bilderna.

Vi kan alla utgå från våra egna. Lisbeth har utgått från sin familjs. Familjefotoalbumet finns i de flesta familjer och släkter. Och vi kan säkert känna igen strukturen, vi vet ungefär vid vilka tillfällen fotografierna i albumen togs.

Varför de hamnat där. Livsmönstren bakom. Och komma åt det allmänmänskliga.


Verket SLÆGT är uppdelat i 6 stycken eller delar och vi får följa olika personer i olika tider. Verkets tidshorisont rör sig mellan tidigt 30tal och slutet på 60talet, då Lisbeth själv föds. I musik och text ges tidsbilder av några människors liv. Berättelser och minnen om kärlek, liv och död, genom tider och åldrar.

Så pratar vi lite om hur vi har det med fotografiet idag. Fotografiet som bärare av minnen och igångsättare av berättelser och känslor. Idag, när på något sätt bilden går liksom före både upplevelse och berättelse. Hur kameran i våra mobiler är en ständig följeslagare. Hur bilder kommuniceras och konsumeras via sociala medier av olika slag. Oavbrutet, åtminstone för yngre generationer.

Vad vet vi egentligen om vad dagens bildanvändande gör med vår relation till det som en dag blir vår historia?


Och vad gör det med oss, vår tids fokusering vid bilden? Vi tänker lite högt, om att det idag och för många, är stort fokus på bilden av en själv. Hur vi liksom skapar bilden av oss själva, själva. Med våra kameror. Bygger, trixar, fixar samtidigt som det ju börjar med att kameran återger verkligheten. Intressant att fundera över, i jämförelse med familjefotoalbumet och de i mängd betydligt knappare bilderna. En själv i ett sammanhang. En familjs och en släkts kollektiva berättelse.

SLÆGT är ett unikt nordiskt samarbete tvärsöver generationer med musiker och sångare från både den klassiska och den moderna scenen med starka rötter i både folkmusik, klassisk musik och jazz. Gunnar Eriksson och delar av Göteborgs kammarkör medverkar i konserten. Gunnar Eriksson har dessutom varit med i processen med verket tillsammans med Lisbeth. Musiker från Danmark, Finland, Norge och Sverige medverkar.


Betlehemskyrkan, Göteborg (SE)

D.28/9 - torsdag kl 20

Entré 120 ,-